AUDYTY LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Kancelaria Legal Solution sporządza na zlecenie firm i ich kontrahentów audyt dot. legalności zatrudnienia i prawidłowości stosowanych procedur w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Audyt Legalności Zatrudnienia to przede wszystkim wszechstronne zbadanie dotychczasowo stosowanych w danym przedsiębiorstwie procedur i praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Przeprowadzenie audytu kończy przygotowany raport obejmujący opis stosowanych procedur i praktyk, dostrzeżone błędy, proponowany sposób ich naprawienia. W ramach przygotowanego raportu wskazujemy na możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z dotychczas popełnianych błędów a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu transgranicznego zatrudnienia.