BUDOWANIE STRATEGII ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Kancelaria Legal Solution to także i przede wszystkim wieloletnie doświadczenie każdego z członków zespołu w zakresie doradztwa strategicznego w dziedzinie szeroko rozumianego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania cudzoziemców.

W tym zakresie:

  1. Budowę strategii zatrudniania cudzoziemców, dostosowaną do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, uwzględniającą potrzeby produkcyjne, sezonowy wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą z uwzględnieniem czasu trwania procedur przed odpowiednimi urzędami.

  2. Przeprowadziny konieczne szkolenia dla pracowników działu kadr w zakresie przygotowywania i prowadzenie dokumentacji pracowników – cudzoziemców.

Budowanie Strategii Zatrudniania Cudzoziemców to przede wszystkim świadomość, że zatrudnianie cudzoziemców jest złożonym i wielowątkowym procesem, którego ostateczny efekt zleży od zgodności z prawem wszystkich składających się nań etapów.

Doskonale przygotowana i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy Strategia Zatrudniania cudzoziemców to przede wszystkim gwarancja legalności pracy cudzoziemców w całym okresie zatrudnienia oraz ciągłości pracy i brak przestojów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.