Nasi specjaliści

Krzysztof Sobieszek

Z wykształcenia magister politologii, specjalizacja administracja państwowa. Emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej z ponad 25 letnim doświadczeniem. Przez wiele lat pełnił funkcje na kierowniczych stanowiskach. Z racji tego posiada wieloaspektową wiedzę w tematyce związanej z cudzoziemcami i ich pobytem w RP. W swojej karierze zawodowej prowadził wiele czynności administracyjnych w temacie cudzoziemców. W trakcie służby w SG przeszedł wiele szkoleń i kursów dotyczących zagadnień prawnych związanych z legalnym pobytem i podejmowaniem pracy przez cudzoziemca w RP. Włada językiem niemieckim i rosyjskim.

Bogdan Gitler

Emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Absolwent studiów zawodowych pierwszego stopnia. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką cudzoziemców, i ich pobytem w RP. Podczas swojej kariery zawodowej doskonalił swą wiedzę podejmując czynności oraz prowadząc postępowania z zakresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemców. W trakcie służby w SG przeszedł wiele szkoleń i kursów dotyczących zagadnień prawnych związanych z legalnym pobytem i podejmowaniem pracy przez cudzoziemca w RP. Oprócz wiedzy posiada także praktyczną znajomość procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Posługuje się komunikatywnie językiem rosyjskim/ukraińskim oraz niemieckim.

Paweł Stachurski

Adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Stachurski & Grzybowska
Specjalista w zakresie prawa imigracyjnego, pracy, gospodarczego oraz obrotu nieruchomościami. Doradza zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i obcokrajowców przebywających w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach toczących się przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodami, a także Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną. Od ponad 4 lat doradza największym dolnośląskim firmom specjalizującym się w leasingu pracowników oraz outsourcingu usług. Doradza zagranicznym podmiotom gospodarczym w przeprowadzaniu inwestycji na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Autor lub współautor artykułów i publikacji z zakresu prawa imigracyjnego oraz gospodarczego.

Katarzyna Grzybowska

adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Stachurski & Grzybowska

aplikację adwokacką ukończyła z wyróżnieniem, specjalista w zakresie postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących w szczególności sporów cywilnych, rodzinnych i karnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. W zakresie legalizacją pobytu i pracy działa jako pełnomocnik klientów na etapie postępowania odwoławczego przed Szefer Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz sądowoadministracyjnego przed WSA i NSA.

Maciej Smolarek

Adwokat, Partner Kancelarii Stachurski & Grzybowska
Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i prawa spółek handlowych.. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego. Od blisko 10 lat doradza wiodącym firmom deweloperskim w sprawach realizacji procesów inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Swą dotychczasową wiedzę i doświadczenie wykorzystuje przede wszystkim doradzając osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym z kapitałem zagranicznym w zakresie inwestycji na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dzięki wykształceniu, wieloletniej praktyce, uczestnictwu w licznych szkoleniach, znajomości realiów funkcjonowania systematu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zarówno Bogdan Gitler oraz Krzysztof Sobieszek zapewniają profesjonalną obsługę w rzeczonym zakresie. Zdając sobie sprawę z realności zagrożenia, jakie związane jest z błędami, zaniedbaniami czy też nieznajomością obowiązujących przepisów, swą empirią oraz fachowością gwarantują kompetentną pomoc i doradztwo – zarówno dla tych, którzy chcą samodzielnie podjąć starania legalizacyjne, jak i dla pracodawców, dla których legalność zatrudnienia obcokrajowca to jeden z filarów gospodarczego sukcesu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, potrzebujesz pomocy lub porady prawnej – skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!