Świadczenie 500 plus dla cudzoziemca

W ramach niniejszego artykułu chcę wyjaśnić zasady, w oparciu o które obcokrajowcy mogą otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500. Tych pytań bowiem pojawia się coraz więcej. Zasady przedmiotowego wsparcia zostały szczegółowo przedstawione w znowelizowanej w 2019 r....