Świadczenie 500 plus dla cudzoziemca

W ramach niniejszego artykułu chcę wyjaśnić zasady, w oparciu o które obcokrajowcy mogą otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500. Tych pytań bowiem pojawia się coraz więcej. Zasady przedmiotowego wsparcia zostały szczegółowo przedstawione w znowelizowanej w 2019 r....

Pracownik sezonowy

Czy zatrudnianie pracowników sezonowych z Ukrainy rozwiązuje problemy pracodawców w Polsce? Zezwolenie na pracę i karta pobytu przed Wojewodą Dolnośląskim. Posiłkowanie się pracownikami zza wschodniej granicy stało się faktem. Nie jest to przynajmniej kaprys...