Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego akceptują Państwo zasady poniżej przedstawionej Polityki Prywatności Kancelarii Adwokackiej Stachurski i Grzybowska Adwokacka Spółka Partnerska.

Administratorem danych osobowych są:

– adwokat Paweł Stachurski

– adwokat Katarzyna Grzybowska

Dane osobowe Klienta Kancelarii, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez Kancelarię w celu ułatwienia komunikacji z Klientami. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza kontaktowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Kancelarię.

Wszelkie informacje osobiste, przekazane pracownikom Kancelarii przy świadczeniu usług prawnych są chronione tajemnicą adwokacką, a tym samym traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności mogą ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii.