OBSŁUGA PRAWNA

Korzystając z wiedzy i doświadczenia zespołu wykwalifikowanych adwokatów oraz prawników jesteśmy w stanie zaproponować Państwu także bieżące doradztwo w zakresie prowadzenie firmy.

  • Doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  •  Reprezentacja przed organami administracji (Wojewoda Dolnośląski, Starosta – Urząd Pracy, Straż Graniczna),
  •  Udział w postępowaniach kontrolnych przed Państwową Inspekcją Pracy (PiP) Strażą Graniczną (SG),
  •  Sporządzanie odwołań od nałożonych kar (mandatów), w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudniania pracowników.
  •  Sporządzanie opinii prawnych (outsourcing, agencja pracy tymczasowej).
  •  Kontrola zatrudnienia, legalność zatrudnienia pracowników,
  •  Doradztwo prawne w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców.